O firmě Služby Ceník Reference OdkazyJiří Ryšavý – jednatel společnosti
Tel.: +420 603 469 440
Tel.: +420 603 822 466

Poštovní adresa:
U Skládky 1694/2, 190 00 Praha 9

Provozovna:
Muchova 1529, 250 82 Úvaly

Elektronická pošta
Informace: jiri.rysavy@ueservis.cz


Vedení daňové evidence

     Stačí Vám pouze schovávat do desek (můžete použít i krabici od bot, případně pytel) veškeré účtenky, výpisy z bank, vystavené a přijaté faktury, smlouvy apod. My už sami vše přebereme a do Vašeho účetnictví zahrneme pouze ty doklady, které jsou dle Zákona o účetnictví, Zákona o dani z příjmu, popřípadě Zákona o DPH použitelné, ostatní nepoužitelné Vám řádně odděleně vrátíme zpět. Po zpracování všech dokladů daného účetního období je pro nás samozřejmostí zpracování přehledu nákladů a výnosů a stavu majetku, zároveň vyhotovení všech daňových přiznání klienta, přehledů sociálního
a zdravotního pojištění, popř. statistických hlášení a jejich odevzdání na příslušné úřady.


Vedení účetnictví

     Tak jako v případě daňové evidence stačí, když nám předáte veškeré Vámi uschované doklady a ostatní již necháte na nás. Na doplnění snad jen to, že oproti daňové evidenci na konci účetního období vypracujeme rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cashflow i přílohu
k účetní závěrce. Veškerá daňová přiznání a různá hlášení jsou opět samozřejmostí.


Mzdová a personální agenda

     Pod tímto pojmem se skrývá příprava vzoru pracovní smlouvy, případně dohody
o provedení práce, přihlášení zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, měsíční zpracování mezd zaměstnanců dle docházky, měsíční tisky přehledu pro sociální pojišťovnu a hlášení na zdravotní pojišťovny a jejich odeslání, tisk výplatní listiny, výplatních pásek a příkazů k úhradě odvodů a mezd. Po ukončení roku Vám zhotovíme roční zúčtování daní ze závislé činnosti a srážkové daně, zaměstnancům pak roční vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti, vypracujeme mzdové listy. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance za Vás vyhotovíme a odevzdáme odhlášku ze sociálního i zdravotního pojištění, evidenční list důchodového zabezpečení, zápočtový list
a vytiskneme potvrzení o zdanitelných příjmech.


Vyhotovení veškerých daňových přiznání

     Vzhledem k tomu, že máme pro zpracování daňových přiznání klientů zakoupenou licenci na DAŇOVOU KANCELÁŘ od společnosti Atlas consulting spol. s r.o. Jsme schopni vyhotovit veškerá daňová přiznání, a to nejen pro podnikatele. Jedná se především o zpracování společného zdanění manželů, daně dědické a darovací, daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti.


Doplnění účetních služeb

     Pro doplnění účetních služeb: po zpracování účetnictví Vám na závěr předáme zpracované doklady úhledně roztříděné v šanonech s vytištěným deníkem, knihami pohledávek a závazků, pokladní knihy, přehledu drobného a odpisovaného majetku, hlavní knihu. Připravíme Vám příkazy na platby sociálního a zdravotního pojištění i záloh silniční daně a daně z příjmu pro nastávající období. Na přání zákazníka zpracujeme úhledně na PC i knihu jízd automobilu používaného k podnikání.

     Jelikož ke své práci využíváme účetní software umožňující sledování nákladů a výnosů podle středisek i zakázek jsme schopni Vám na přání zhotovovat i měsíční výkazy hospodaření dle těchto členění.Developed by Makovic.net